Ulgi podatkowe

Dzięki życzliwości naszej dobrej znajomej, radcy podatkowego, pani Danuty Basoń,
która była gościem specjalnym webinarium o podatkach, prezentujemy zestaw ulg podatkowych.
Pani Danuta prowadzi Kancelarię Podatkową w Nowej Rudzie http://biurorachunkowebason.pl

ULGI I ODLICZENIA W ZEZNANIACH ROCZNYCH ZA 2017 R .

Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i nieprowadzących działalność gospodarczą Zeznania Roczne PIT  .

Odliczenia od dochodu :

 • IKZE ( konto emerytalne ) do kwoty 5115,60 zł
 • Straty podatkowe za poprzednie lata maksymalnie 50 % rocznie przez okres 5 lat
 • Składki na ubezpieczenie społeczne – zapłacone
 • Zryczałtowane koszty pracownicze / dla pracowników , osób pobierających umowy -zlecenia i umowy o dzieło /
 • Darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz Kościoła – bez limitu
 • Darowizny na cele pożytku publicznego i kultu religijnego – do wysokości 6 % dochodu
 • Darowizna krwi
 • Ulga rehabilitacyjna – opłacanie przewodników , utrzymanie psa przewodnika , ulgi na leki , używanie samochodu osobowego
 • Ulga na internet / do kwoty 760 zł / tylko dla osób które nie odliczały wcześniej ulgę można odliczać w dwóch latach
 • Odliczenia na nowe technologie
 • Łączne opodatkowanie małżonków .

Odliczenia od podatku : 

 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne – do wysokości 7,75 % podstawy wymiaru składki
 • Ulga na dzieci – w zależności od dochodów rodziców i ilości posiadanych dzieci
 • Podatek zapłacony za granicą – nie więcej , niż polski podatek przypadający proporcjonalnie na dochód zagraniczny
 • Odliczenia na rzecz organizacji pożytku publicznego – 1 % podatku należnego wynikającego z zeznania rocznego
 • Nowa kwota zmniejszająca podatek dochód do kwoty 6 600 zł bez podatku dochód do kwoty 85. 528 zł kwota zmniejszająca podatek wg skali , dochód ponad 85. 528 zł – brak kwoty zmniejszającej podatek .

Dla osób prawnych Zeznanie  Roczne CIT.

Odliczenia od dochodu :

 • Straty podatkowe za poprzednie lata maksymalnie 50 % rocznie przez okres 5 lat
 • Darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz Kościoła – bez limitu
 • Darowizny na cele pożytku publicznego i kultu religijnego – do wysokości 10 %
 • Odliczenia na nowe technologie .

Odliczenia od podatku :

 • Odliczenie podatku uiszczonego od dywidendy – zgodnie z przepisami ustawy .

Od 31 marca 2018 r wchodzą nowe przepisy dla przedsiębiorców otwierających działalność gospodarczą . Przez 6 miesięcy będą zwolnieni ze składek ZUS , będą płacili tylko składkę zdrowotną – w 2018 r -319,94 . Potem przez 2 lata będą płacili mały ZUS – w 2018 r- 200,16 i składkę zdrowotną w 2018 r-319,94 zł.