Ulgi podatkowe

Dzięki życzliwości naszej dobrej znajomej, radcy podatkowego, pani Danuty Basoń,
która była gościem specjalnym webinarium o podatkach, prezentujemy zestaw ulg podatkowych.
Pani Danuta prowadzi Kancelarię Podatkową w Nowej Rudzie http://biurorachunkowebason.pl

ULGI I ODLICZENIA W ZEZNANIACH ROCZNYCH ZA 2017 R .

Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i nieprowadzących działalność gospodarczą Zeznania Roczne PIT  .

Odliczenia od dochodu :

 • IKZE ( konto emerytalne ) do kwoty 5115,60 zł
 • Straty podatkowe za poprzednie lata maksymalnie 50 % rocznie przez okres 5 lat
 • Składki na ubezpieczenie społeczne – zapłacone
 • Zryczałtowane koszty pracownicze / dla pracowników , osób pobierających umowy -zlecenia i umowy o dzieło /
 • Darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz Kościoła – bez limitu
 • Darowizny na cele pożytku publicznego i kultu religijnego – do wysokości 6 % dochodu
 • Darowizna krwi
 • Ulga rehabilitacyjna – opłacanie przewodników , utrzymanie psa przewodnika , ulgi na leki , używanie samochodu osobowego
 • Ulga na internet / do kwoty 760 zł / tylko dla osób które nie odliczały wcześniej ulgę można odliczać w dwóch latach
 • Odliczenia na nowe technologie
 • Łączne opodatkowanie małżonków .

Odliczenia od podatku : 

 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne – do wysokości 7,75 % podstawy wymiaru składki
 • Ulga na dzieci – w zależności od dochodów rodziców i ilości posiadanych dzieci
 • Podatek zapłacony za granicą – nie więcej , niż polski podatek przypadający proporcjonalnie na dochód zagraniczny
 • Odliczenia na rzecz organizacji pożytku publicznego – 1 % podatku należnego wynikającego z zeznania rocznego
 • Nowa kwota zmniejszająca podatek dochód do kwoty 6 600 zł bez podatku dochód do kwoty 85. 528 zł kwota zmniejszająca podatek wg skali , dochód ponad 85. 528 zł – brak kwoty zmniejszającej podatek .

Dla osób prawnych Zeznanie  Roczne CIT.

Odliczenia od dochodu :

 • Straty podatkowe za poprzednie lata maksymalnie 50 % rocznie przez okres 5 lat
 • Darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz Kościoła – bez limitu
 • Darowizny na cele pożytku publicznego i kultu religijnego – do wysokości 10 %
 • Odliczenia na nowe technologie .

Odliczenia od podatku :

 • Odliczenie podatku uiszczonego od dywidendy – zgodnie z przepisami ustawy .

Od 31 marca 2018 r wchodzą nowe przepisy dla przedsiębiorców otwierających działalność gospodarczą . Przez 6 miesięcy będą zwolnieni ze składek ZUS , będą płacili tylko składkę zdrowotną – w 2018 r -319,94 . Potem przez 2 lata będą płacili mały ZUS – w 2018 r- 200,16 i składkę zdrowotną w 2018 r-319,94 zł.

Podatki… czy zawsze należy je płacić?

[images style=”0″ image=”https%3A%2F%2Fedukacja-finansowa.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2Fpodatki-1.png” custom_width=”Y” width=”928″ custom_width_val=”900″ align=”center” top_margin=”0″ full_width=”Y”]

 

W wtorek, 30 stycznia, o godzinie 20.00
odbył się webinar pt.: „Podatki…czy zawsze należy je płacić?
W ramach webinaru m.in.:
– z czym najczęściej i dlaczego zmagamy się gdy trzeba płacić podatki
– co w Piśmie Świętym można usłyszeć o płaceniu podatków,
– w jakich sytuacjach można ich nie płacić.
W drugiej części, nasz specjalny gość, radca podatkowy pani Danuta Basoń powie o ulgach podatkowych, które warto uwzględnić w rozliczeniach za rok 2017.

Niejednokrotnie nawet wierzący wyrażają swoje wątpliwości odnośnie płacenia podatków,
mówiąc że są okoliczności, w których nie musimy a nawet nie powinniśmy ich płacić.
Dlatego zapraszamy na spotkanie, podczas którego rzucimy trochę „biblijnego” światła na dziedzinę danin
oraz udzielimy wielu praktycznych porad, które mogą pomóc odciążyć nasz domowy budżet.

Poniżej nagranie webinaru z 30.01.2018

Zapraszamy na kolejne webinary

Jeżeli nie jesteś jeszcze zapisany na cykl nieodpłatnych webinariów, to serdecznie zapraszamy. Podczas zgłoszenia na podany adres mailowy wysyłamy informacje n.t. webinarów oraz dane do logowania w pokoju webinarowym.  Prosimy zwrócić uwagę na poprawne wpisanie swojego adresu mailowego.